Katarzyna Zubrycka

Katarzyna Zubrycka (studentka psychologii)

Jestem studentką V roku Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jako specjalizację wybrałam psychoedukację i zdobywam doświadczenie w zakresie trenerstwa i zarządzania zasobami ludzkimi. Możliwość spędzenia roku na stypendium naukowym w Hiszpanii pozwoliła mi władać tym językiem na poziomie zaawansowanym oraz realizować praktyki w hiszpańskiej firmie szkoleniowej. Dzięki projektowi, który realizuję w firmie SH Training, poznaję warsztat trenera od strony biznesowej oraz mam możliwość zapoznania się z innowacyjnym  podejściem do szkoleń- planszowymi symulacjami biznesu i grami strategicznymi. W chwilach między studiami a pracą przede wszystkim żegluję, podróżuję i  odkrywam kuchnie świata.