Aleksandra Rzeczycka

Aleksandra Rzeczycka (absolwentka psychologii)

Jestem świeżo upieczoną absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie ukończyłam specjalizacje z psychoedukacji oraz negocjacji. W ramach studiów podyplomowych kształcę się w zakresie pedagogiki na Politechnice Warszawskiej. W przyszłości chciałabym pracować w branży szkoleniowej. Mam pewne doświadczenia w tym zakresie, jednak chciałabym jak najbardziej poszerzyć swoją wiedzę, dlatego też zdecydowałam się na odbycie stażu w firmie SHtraining. W wolnym czasie lubię gotować, podróżować, tańczyć oraz grać w gry planszowe.