Kariera Na Bank

Druga edycja projektu „Kariera Na Bank” została przygotowana przez studentów organizacji studenckiej PANEUROPA i skupiała się wokół rozwoju kariery zawodowej w sektorze bankowym. Celem projektu było przybliżenie studentom wiedzy dotyczącej struktury i funkcjonowania banku oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w jego poszczególnych departamentach. Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród studentów.

Część warsztatowa została podzielona na bloki odpowiadające poszczególnym departamentom banku, tak aby studenci mogli w jak najbardziej czytelny sposób mogli przekonać się jakie będą ich zadania w danych jednostkach organizacyjnych banku. Część warsztatową tworzyły nie tylko „departamenty” związane ściśle z ekonomia, ale także departament prawny oraz departament IT. W przypadku tych dwóch ostatnich szkolenia odbywały się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechnice Śląskiej. Na projekt składało się osiem szkoleń prowadzonych przez takie banki jak: ING Bank Śląski, Nordea Bank Polska S.A., PKO S.A oraz takie instytucje jak Biuro Informacji Kredytowej, Związek Banków Polskich i UBS.

Jednym z najbardziej obleganych szkoleń było prowadzone przez ING Bank Śląski Assessment Center połączony z dniem otwartym Banku.

Jednym z elementów projektu była również gra symulacyjna przeprowadzona przez firmę SHtraining. Gra była odzwierciedleniem systemu działania banku oraz filii banków. Podczas gry uczestnicy poznali podstawy bankowości oraz biznesowe konteksty tej działalności, przeanalizowali podstawowe czynniki mające wpływ na rentowność banku i filii.

Cały projekt był idealną okazją do poznania przez studentów praktycznej strony bankowości, zdobycia doświadczenia, praktyk, nagród rzeczowych. O niewątpliwym sukcesie projektu świadczyć mogą wyniki ankiety ewaluacyjnej, w której 96% uczestników deklaruje chęć wzięcia udziału w podobnym projekcie, a więc do zobaczenia za rok!