Retail Manager™

Retail Manager™

Wszystko co powinieneś wiedzieć o planowaniu strategii i funkcjonowaniu firmy prowadzącej sprzedaż detaliczną.

Retail ManagerTM to planszowa symulacja, w której uczestnicy prowadzą jednostkę handlową, jaką jest sklep i tym samym poznają podstawy ekonomiczne zarządzania tego rodzaju placówką. Symulacja kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie rentowności sklepu. Dzięki symulacji pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, amortyzacja, wskaźniki rentowności, stan magazynowy, marża, obrót, przychód, dochód, strata etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu bieżącej działalności. Dzięki temu będzie można przewidywać konkretne zyski sklepu oraz jasne stanie się planowanie strategicznych działań prowadzących do maksymalizacji zysków.

Retail ManagerTM kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanie oraz sprawia, że pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne działania  firmy. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje. Symulacja  osadzona jest w realiach,  zakłada zakup potrzebnych towarów, delegowanie zadań, przeprowadzenie kampanii reklamowej, udzielanie rabatów, organizowanie promocji oraz negocjacje z dostawcami.

Każdy rok działalności firmy uczestnicy zamykają stworzonym przez siebie raportem rocznym, na który składają się: rachunek zysków i strat oraz bilans, rachunek przepływu kapitału, jak również wskaźniki rentowności.  Na podstawie tych danych analizowany jest zysk sklepu, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć zysk  sklepu. W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania sklepu obrazują, o ile  poprawił się zysk i jak wzrosła rentowność.

Celem symulacji Retail ManagerTM jest doskonalenie umiejętności efektywnego kreowania indywidualnej rzeczywistości biznesowej zorientowanej na osiąganie celów. Symulacja ta  umożliwia zwiększyć świadomość własnej roli w procesie organizacyjnym.  Uczestnicy rozwijają i wzmacniają wiedzę oraz umiejętności z zakresu podwyższania rentowności firmy, wpływają na wynik finansowy i wypracowują zmiany. Szkolenie realizowane o symulację biznesu trwa 2 dni, w tym oprócz symulacji planszowej poruszane są następujące tematy: własnego wpływu na kształtowanie procesów firmowych i osiąganie celów biznesowych, identyfikacji własnej roli jako menedżera  i wpływu swojej efektywności na całokształt wyników firmy oraz rozumienia swojej funkcji, zadań i  roli, jakie niesie za sobą bycie zarządzającym placówką handlową.

Grupa docelowa:

  • Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem handlowym
  • Wszyscy pracownicy przedsiębiorstw handlowych
  • Przyszła kadra zarządzająca

Korzyści:

  • Uczestnicy zapoznają się z podstawami zarządzania przedsiębiorstwem handlowym.
  • Uczestnicy dostrzegą i rozumieją ekonomiczne zależności zachodzące w przedsiębiorstwie.
  • Uczestnicy będą potrafili przewidywać konkretne zyski firmy.
  • Jasne stanie się planowanie strategicznych działań w firmie, prowadzących do maksymalizacji zysków

Czas trwania: 2 dni

Liczba Uczestników: do 24 osób