Profit Pilot

Profit Pilot

PROFIT PILOT™

“REALIZACJA STRATEGII SPRZEDAŻY W DZIAŁANIACH OPERACYJNYCH”

warsztat  oparty o planszową symulację biznesu

Celem warsztatu PROFIT PILOT™ jest zwiększenie świadomości jak osiągać cele biznesowe.

Symulacja PROFIT PILOT™ oparta jest na najskuteczniejszym mechanizmie – cyklu Kolba: oceniasz – planujesz – decydujesz – działasz. Celem symulacji rynku sprzedaży jest wypracowanie praktycznych rozwiązań prowadzących do podniesienia rentowności firmy handlowej, zrozumienia własnej roli w procesie i realizacji celów firmy oraz   wzmocnienia postawy  odpowiedzialności za efektywność biznesową.

PROFIT PILOT™ to planszowa symulacja i gra strategiczna, w której uczestnicy przez kolejne 2 lata zarządzają firmą handlową.  Symulacja kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie wydajności i rentowności bieżących, jak i długoterminowych działań. Podczas symulacji uczestnicy będący menedżerami i pracownikami firmy, mają za zadanie wypracować jak największe zyski, określając strategię sprzedaży oraz uwzględniając konkurencję na rynku. Symulacja przewiduje praktyczne rozwiązania wykorzystywane w planowaniu działań w organizacjach handlowych i dystrybucyjnych.

Uczestnicy symulacji PROFIT PILOT™ znajdą odpowiedź na pytania:

 • Jak funkcjonuje organizacja sprzedażowa?
 • Gdzie znaleźć i jak wykorzystać potencjalne źródła zysków?
 • Gdzie poszukiwać dochodów?
 • W jaki sposób wspierać sprzedaż?
 • Co warunkuje zyski ze sprzedaży?
 • Jak zwiększać wyniki sprzedaży?
 • Jak zwiększać osiągane zyski ze sprzedaży?
 • W jaki sposób redukować koszty bieżącej działalności?
 • W jaki sposób współpracować efektywnie z innymi działami firmy?
 • Jak rozumieć i kształtować swoją rolę w biznesie?
 • Jak podwyższyć własną efektywność pracy?

Uczestnicy dowiedzą się także o:

 • Roli marży i czynnikach od których zależy jej wielkość
 • Sposobach kategoryzacji klientów
 • Budowaniu hierarchii ważności klientów
 • Kosztach sprzedaży
 • Sposobach optymalizacji procesu sprzedaży
 • Sposobach wyszukiwania nowych klientów

 

Dzięki symulacji PROFIT PILOT™ pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, wskaźniki rentowności, stan magazynowy, marża, skonto, rabat, obrót, przychód, dochód, strata, B.E.P. etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu bieżącej działalności handlowej. Dzięki temu będzie można przewidywać konkretne zyski ze sprzedaży oraz jasne stanie się planowanie strategicznych działań prowadzących do maksymalizacji zysków. Każdy uczestnik doświadcza, jakie konsekwencje przynoszą podejmowane przez nich decyzje oraz w jaki sposób jakość i wartość jego pracy ma bezpośrednie przełożenie na wynik finansowy.

Dzięki symulacji PROFIT PILOT™ uczestnicy będą potrafili:

 • Efektywnie, kompleksowo i relacyjne analizować dane i fakty – w tym również czynniki finansowe i ekonomiczne.
 • Prowadzić analizy danych sprzedażowych prowadzące do wyznaczenia kierunku działań strategicznych i realizacji na poziomie operacyjnym.
 • Wykorzystywać w bieżącej działalności narzędzia analiz  wyznaczających kierunek działań bieżących, strategicznych – krótko i długoterminowych.
 • Stawiać cele, planować i podejmować decyzje w perspektywie krótko
  i długoterminowej.
 • Analizować i diagnozować szeroki kontekst makro i mikro ekonomiczny bieżącej działalności biznesowej oraz przyszłej strategii i podejmowanych decyzji.
 • Oceniać przeszłe zdarzenia, wyciągać wnioski i wdrażać ulepszenia.
 • Wprowadzać efektywne i wydajne zmiany koncentrując się na przyszłych wynikach biznesowych.
 • Realnie i praktycznie wykorzystywać narzędzia analiz danych (finansowych, ekonomicznych, czynników zewnętrznych i wewnętrznych).
 • Kształtować strategiczne planowanie własnych działań mających wpływ na efektywność, wydajność i rentowność organizacji.
 • Podejmować decyzję i działania optymalizujące koszty i zwiększające rentowność; wpływać na wynik finansowy i wypracowywać zmiany realizujące strategię organizacji.
 • Innymi słowy, uczestnicy PROFIT PILOT™ poznają, jak można zapewnić firmie długoterminowy, gwarantowany dochód dzięki swojej postawie, identyfikacji
  z celami firmy  i działaniom  pro-biznesowym.

Grupa docelowa:

 • Wszyscy pracownicy sprzedaży (kadra zarządzająca, handlowcy, pracownicy wsparcia)
 • Studenci wyższych uczelni i uczniowie szkół ekonomicznych

Czas trwania: 2 dni

Grupa: do 24 osób