Business Manger™

Business Manger™

Przedsiębiorczość i efektywność w biznesie – planszowa symulacja biznesu.

Kształtuj myślenie przedsiębiorcze i poznaj konteksty makroekonomiczne prowadzenia firmy, dobrze się przy tym bawiąc!

Business Manager™ kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanie, oraz sprawia, że pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne działania  firmy. Celem symulacji jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy i rentowność. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, finansowe i operacyjne decyzje. Każdy rok działalności firmy uczestnicy zamykają stworzonym przez siebie raportem rocznym, na który składają się: rachunek zysków i strat, bilans, Cash-flow, wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowany jest zysk przedsiębiorstwa, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć zysk firmy. W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania firmy obrazują, o ile  poprawił się zysk i jak wzrosła rentowność  przedsiębiorstwa.

Przebieg gry:

 • Przeprowadzenie symulacji Business Manager™ trwa dwa dni. Uczestnicy symulują pracę przedsiębiorstwa i obserwują rezultaty swoich działań analizując odpowiednie wskaźniki ekonomiczne.
 • Symulacja przedstawia model, w którym przez wiele  lat przedsiębiorstwo prosperowało bardzo dobrze i przynosiło duże zyski. W ostatnim okresie uwarunkowania ekonomiczne zmieniły się. Głównie z powodu wzrostu konkurencji i zyski firmy wyraźnie zmniejszyły się.
 • Uczestnicy symulacji, jako zespół menedżerów  jest zmuszony do działań ochronnych  swojej firmy. Zadaniem jest ponowne doprowadzenie  firmy do sukcesu.
 • Od samego początku symulacji skala przedsięwzięcia jest wyraźnie  widoczna dzięki przydziałowi konkretnych aktywów do poszczególnych sekcji /departamentów przedstawionych na planszy.
 • Dyskutowane są oczekiwania akcjonariuszy/właścicieli oraz stopień ich zaspokojenia dzięki analizie odpowiednich wskaźników, np. zysk, rentowność, stopa zwrotu kapitału.

Dzięki symulacji…

 • uczestnicy dowiedzą się, jak działa przedsiębiorstwo,
 • dowiedzą się po co optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa,
 • uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy
 • dowiedzą się,  jak buduje się strategie
 • uczestnicy poznają procesy przedsiębiorstwa,  identyfikują własną rolę w nim  i wpływ swojej efektywności na całokształt wyników
 • uczestnicy poznają wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów/obszarów  firmy,
 • zrozumieją oraz nauczą się „czytać” i stosować wskaźniki –RZiS, Bilans, ROS,ROA,ROE, Cash-Flow, BEP, i inne
 • poznają i zrozumieją zarządzanie zasobami (finansami) w przedsiębiorstwie
 • uczestnicy dyskutują o oczekiwaniach udziałowców firmy, które następnie wyraża się poprzez wskaźniki rentowności charakterystyczne dla danej firmy.
 • uczestnicy nie tylko mają szansę budować relacje z innymi  uczestnikami, ale również realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości
 • uczestnicy doskonale się bawią i integrują

Korzyści dla uczestników z gry:

 • symulacja wykorzystuje interaktywną współpracę wszystkich uczestników
 • realizuje prostą zasadę: planujesz – działasz – analizujesz – usprawniasz – dzięki temu uczestnicy biorą udział w symulowanej rzeczywistości, mogą rozwijać kreatywne myślenie i wypróbowywać wiele różnych rozwiązań – zarówno tych dobrych, jak i złych.
  • Dlaczego? – Bo nie ponoszą konsekwencji ewentualnych błędów – w końcu i na szczęście to tylko gra!
  • Co dzięki temu zyskują?! Skuteczne rozwiązania do zastosowania w praktyce – tak, aby maksymalnie ograniczyć popełniane błędy w „realu”. Tak, aby budować i usprawniać!
 • symulacja jest  elementem integracyjnym – buduje zespół, jednoczy wokół wspólnych celów
 • symulacja kształtuje pożądane postawy i wartości firmowe
 • symulacja jest elementem wzmacniającym postawy pracownicze
 • w trakcie symulacji uczestnicy nie tylko mają szansę budować relacje z innymi  uczestnikami, ale również realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości