Factory™ 2

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu firmy !

FactoryTM przekazuje kadrze zarządzającej i pracownikom praktyczną wiedzę ekonomiczną wykorzystywaną w zarządzaniu. Symulacja ta kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanie, oraz sprawia, że pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne decyzje firmy.

Po co grać?
Celem gry jest poznanie mechanizmów i procesów zachodzących w firmie oraz ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Dzięki grze:

 • pojęcia ekonomiczne, takie jak bilans, punkt rentowności, P&L, amortyzacja, ROA, ROS, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu wyników firmy,
 • uczestnicy dowiedzą się, po co optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa,
 • uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w trakcie gry:

 • Jak funkcjonuje firma?
 • Jak obliczyć wynik finansowy firmy?
 • Jak wpływać na wynik finansowy firmy?
 • Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?
 • Gdzie szukać źródeł finansowania przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób racjonalizować koszty działalności?

Grupa docelowa:

 • Managerowie średniego i niższego szczebla w firmach produkcyjnych
 • Pracownicy firm produkcyjnych
 • Pracownicy bez przygotowania ekonomicznego
 • Przyszła kadra zarządzająca
 • Przedsiębiorcy segmentu SOHO
 • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność
 • Uczniowie i studenci kierunków ekonomicznych, biznesowych, technicznych i społecznych

Czas trwania: 2 dni