Jerzy Niewiński – dyrektor zarządzający

Trener Symulacji Biznesowych i Gier Szkoleniowych

Licencjonowany trener niemieckiej firmy szkoleniowej Schwaebisch Hall Traning GmbH.

Licencjonowany trener firmy BTI/ Germany GmbH – symulacje i gry strategiczne  dla biznesu.


Dyrektor Zarządzający i współwłaściciel firmy SHtraining specjalizującej się w tworzeniu narzędzi szkoleniowych – symulacji i gier w formie planszowej lub komputerowej. Licencjonowany trener niemieckiej firmy szkoleniowej Schwaebisch Hall Traning GmbH, licencjonowany trener firmy BTI/ Germany GmbH – symulacje i gry strategiczne  dla biznesu. Doświadczeniem zawodowym silnie związany z branżą finansową i FMCG. Przez wiele lat dyrektor pionów sprzedaży oraz doradca zarządu w międzynarodowych firmach takich jak HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA, PBK Doradztwo Finansowe Sp. z o.o., BRE – Hestia Service Sp. z o.o., PTE Skarbiec-Emerytura SA, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Generale De Confiteria (Hiszpania). Przez ostatnie 9 lat skupiony tylko na pracy trenerskiej. W ramach działalności SHtraining rozwija projekty szkoleniowe z szerokiego zakresu umiejętności myślenia przedsiębiorczego, strategicznego, procesowego, a także  zarządzania personelem i sprzedażą, szczególnie dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. Współautor książki „Gry szkoleniowe – praktyczny przewodnik” – wrzesień 2013 r.

Kariera zawodowa:

 • SHtraining  – planszowe symulacje i gry strategiczne dla biznesu – Dyrektor  Zarządzający –  trener
 • Harvard  Business Review Polska – Wykładowca
 • HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA – Doradca Zarządu ds. Sieci Sprzedaży
 • PBK Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. – Dyrektor Departamentu Sprzedaży
 • BRE- Hestia Service Sp. z o.o – Dyrektor Departamentu Sprzedaży  i Marketingu
 • PTE Skarbiec-Emerytura SA – Dyrektor Sieci Własnej Sprzedaży Bezpośredniej PTE
 • Bausparkasse Schwäbisch Hall AG – Dyrektor Regionalny w Dziale Sprzedaży Bezpośredniej
 • Generale De Confiteria – Hiszpania  (branża FMCG)- Regionalny Szef Sprzedaży,Doradca ds. Rynku Rosyjskiego
 • Super Chruper Chips & Snaks Sp. z o.o. – Kierownik Regionalnego Centrum  Sprzedaży i Dystrybucji

Specjalizacje:

 • Planszowe symulacje biznesu i gry strategiczne
 • Finanse dla niefinansistów
 • Myslenie strategiczne i procesowe
 • Komunikacja, prezentacja, retoryka
 • Train the Trainer
 • Rola przywódcy w organizacji
 • Leadership & performance
 • Zarządzanie sprzedażą – strategia, planowanie, systemy raportowania
 • Budowa sieci sprzedaży, controlling
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie grupami handlowców
 • Coaching
 • Ścieżki sprzedaży, techniki sprzedaży, obsługa klienta
 • Kreowanie relacji w sprzedaży
 • Kierowanie przez motywację, rozmowy oceniające
 • Zarządzanie zmianą

Grupy docelowe:

Kadra menedżerska wysokiego i średniego szczebla – w szczególności kadra
zarządzająca sprzedażą, grupy handlowców.

Branża:

•    Finansowo-ubezpieczeniowa,
•    Optyczna,
•    FMCG,
•    Sieci sprzedaży bezpośredniej,
•    Salony sprzedaży,
•    Call center,
•    IT,
•    Produkcja,
•    Handel i dystrybucja

Współpraca z różnymi Firmami i współudział w realizacji następujących projektów:

I. Systemy zarządzania personelem:

Rekrutacja i selekcja
Audyt i system wynagrodzeń
Assessment/Development Center
Badanie nastrojów pracowniczych
System ocen okresowych
Budowa pozytywnego wizerunku pracodawcy

II. Budowa sieci sprzedaży:

Procedury sprzedażowe
Ścieżka kariery
Kanały dystrybucji
System raportowania
Ścieżki sprzedaży produktów
System motywacyjny

III. Integracja-motywacja:

Team building
Kongresy motywacyjne
Konferencje
Kongresy sprzedażowe

IV. Leadership & Performans

Rola przywódcy w organizacji

Cechy lidera

V. Gry strategiczne i symulacje biznesowe

Zrozumienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie

Jak podnieść swoją efektywność

Rola pracownika i jego wpływ na rentowność przedsiębiorstwa

Realizowane tematy szkoleń:

Szkolenia menedżerskie
•    Tworzenie i rozwój zespołu
•    Kierowanie przez motywację
•    Autoprezentacja menedżera
•    Komunikacja w zarządzaniu
•    Organizacja i zarządzanie sprzedażą
•    Zarządzanie zespołem – skuteczny lider
•    Zarządzanie sytuacyjne
•    Zarządzanie przez cele organizacji
•    Wystąpienia publiczne i prezentacje
•    Okresowa ocena pracownika
•    Menedżer w roli coacha
•    Typy i techniki rozmów z pracownikami

Szkolenia sprzedażowe
•    Komunikacja z klientem
•    Profesjonalna obsługa klienta
•    Rozmowa handlowa
•    Kreowanie relacji w sprzedaży
•    Zarządzanie strategicznym klientem
•    Organizacja czasu pracy handlowca
•    Prowadzenie efektywnej prezentacji
•    Typologia klientów i strategie postępowania
•    Trudne sytuacje z klientami
•    Obsługa telefoniczna klienta
•    Negocjacje handlowe poziom I
•    Negocjacje handlowe poziom II
•    Serwis i obsługa reklamacji
•    Sprzedaż wiązana produktów – upselling
•    Merchandising i marketing w pracy handlowca

Inne
•    Szkolenie stanowiskowe
•    Coaching handlowców

Wybrane zrealizowane projekty szkoleniowe:

* PTE SKARBIEC EMERYTURA SA
* BRE-HESTIA SERVICESP. Z O.O.
* VISION EXPRESSPOLSKA SP. Z O.O.
* SYNOPTIC POLSKA SP. Z O.O.
* BAUSPARKASSE SCHWÄBISCH HALL AG
* IKB LEASINGPOLSKA
* TU COMPENSA SA
* BZ WBK SA
* BASF POLSKA SP. Z O.O.
* HYPOVEREINSBANK BANK HIPOTECZNY
* THOMPSON- TECHNICOLOR
* TP S.A.
* TP S.A.
* BO CONCEPT
* BCC
* MILLENIUM BANK
* CITROEN POLSKA
* JMD
* LYRECO
* BENJAMIN MOOR PAINTS
* FUJITSU POLSKA
* GEZE POLSKA
* IGLOTECH
* OWENS ILLINOIS
* BZWBK
* RAIFFEISEN BANK
* ROYAL CANIN POLSKA
* RHENIHYP BRE BANK
* PILKINGTON
* POLKOMTEL
* CITROEN POLSKA
* VW POLSKA
* BZ WBK
* PZU
* BZ WBK
* TOPEX
* SENTIVISION
* FIAT POLSKA
* EXPANDER
* A.BERGER
* SULO POLSKA
* FIEGE
* ORKLA PRESS
* BRE LEASING
* LIBERTY DIRECT
* RMF FM
* FRIGOGLASS
* GILDMEISTER
* CREDIT SUISSE
* SWARZĘDZ SA
* BERTELSMANN – ARVATO
* MUREXIN
* ALBANY DOOR SYSTEM
* DELL
* SWARZĘDZ
* PEEK & CLOPPENBURG
* FIEGE
* NARODOWY BANK POLSKI
* ARVATO
* ALSTOM
* DR. WEIGERT
* METRO AG
* LINK 4
* KONZEPTION
* PGNIG
* MUREXIN
* PAGED
* BASF
* TEVA
* ACR
* DECATHLON
* TEVA KUTNO SA
* MUREXIN
* ALIOR BANK
* DONAKO
* NOVARTIS
* NAVO
* LEKKERLAND
* AVON
* Lorenz Snack- World
* MAN
* Bis Multiserwis
* Bank BPH
* TEVA Kutno