Interesariusze

Interesariusze

Kto jest bezpośredni zainteresowany dobrymi wynikami przedsiębiorstwa ? Jakie są podstawowe interesy Stakeholders? Jakie są kierunki przepływu pieniądza pomiędzy interesariuszami?