Finanse dla nie finansistów

Finanse dla nie finansistów

Jakiego rodzaju zasoby pieniężne posiada firma? Jak są rozlokowane wewnątrz organizacji? Czy są właściwie pożytkowane? Czy są pożytkowane we właściwym 

czasie/momencie? Jak alokować zasoby, by osiągać optymalne rezultaty finansowe – optymalizować zyski?

Jak rozumieć pieniądz w czasie?

Na te i wiele innych pytań uczestnicy znajdą odpowiedź w trakcie pracy z symulacjami.