Strategie działania banków

Kryzys na świecie zaczął się od kryzysu bankowego w Stanach Zjednoczonych. Kryzys w Europie również w pierwszej kolejności dotknął systemów bankowych. Rządy niektórych krajów wpompowały w swoje systemy bankowe ogromne środki, które banki teraz muszą zwracać. Ponadto zaufanie do instytucji finansowych zostało nadszarpnięte. Jedną z przyczyn, dla których kryzys ma tak mały odzew w naszym kraju jest to, że nasz system bankowy jest jeszcze mało rozwinięty. Tak czy inaczej zarządzanie bankiem w dobie kryzysu stawia przed przed bankowcami nowe wyzwania. Strategie działania banków (patrz Bank Emotion) muszą teraz być bardziej bardziej elastyczne i muszą brać pod uwagę wiele nowych czynników, które należy uwzględnić w zarządzaniu bankiem. Zarządzanie bankiem obejmuje także kontrolę nad systemem działania filii bankowych. System działania filii bankowych jest różny dla różnych banków ze względu na świata.

Dodaj komentarz