Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w priorytecie drugim „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” stważa możliwość organizacji różnorodnych szkoleń dla osób zatrudnionych. Działanie 2.1 tego priorytetu „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” zmierza do podnoszenia konkurencyjności firm przez inwestycje w kadry i rozwój kapitału ludzkiego. Inwestycja w kadry i rozwój kadr stały się ostatnio bardzo modnymi hasłami. Jednak rozwój kadr to nie tylko pusty slogan. Inwestycja w kadry to warunkiem rozwoju firmy. Dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki możliwe jest zorganizowanie np. szkoleń z negocjacji handlowych. Negocjacje handlowe i ogólnie znajomość sztuki negocjacji i sztuki sprzedaży stają się kluczowe w prawie każdej działalności gospodarczej. Dzięki nauce negocjacji handlowych nauczymy się jak rozwiązywać konflikty w kontaktach z partnerami handlowymi i radzić sobie nawet w czasie najtrudniejszych negocjacji handlowych.

Dodaj komentarz