Rosnące zadłużenie szpitali

Nieumiejętne i nieefektywne zarządzanie w połączeniu z niedofinansowaniem są przyczyna nieustających problemów w służbie zdrowia. Rosnące zadłużenie szpitali jest częstym tematem wielu debat i sporów politycznych. Pomysł prywatyzacji placówek służby zdrowia spotyka się z ogromnym sprzeciwem społecznym, moim zdaniem wynikającym w znacznej mierze z niedoinformowania. Bez względu zresztą na to, czy dana placówka jest prywatna czy nie zarządzanie placówką medyczną, w szczególności zarządzanie szpitalem musi uwzględniać potrzeby pacjenta z jednej strony i podstawowe kryteria ekonomii z drugiej. Zarządzanie szpitalem (patrz Hospital) tak jak zarządzanie dowolną placówka medyczną różni się więc zasadniczo od prowadzenia innych placówek. Zarządzanie szpitalem musi także uwzględniać potrzebę ciągłego szkolenia dla personelu placówki medycznej, na które często brakuje pieniędzy. Szkolenia dla personelu placówki medyczne ma jednak zasadnicze znaczenie gdyż jego kompetencje decydują o poziomie opieki medycznej. Zarządzanie placówką medyczną stawi więc wielkie wyzwanie dla i wymaga umiejętnego łączenia nieraz sprzecznych celów.

Dodaj komentarz