Nowa publikacja o grach szkoleniowych

okładka1 Września 2013 ukazała się książka autorstwa Marcina Łączyńskiego, Kierownika Pracowni Gier i Symulacji poświęcona grom i symulacjom szkoleniowym. Poświęcona jest ona najważniejszym zagadnieniom dotyczącym tych narzędzi, a w szczególności:

 • Historii gier i symulacji edukacyjnych;
 • Obszarom ich zastosowania;
 • Sposobom uczenia się poprzez gry;
 • Efektywności gier w nauczaniu;
 • Problematyce zamawiania i wyboru gier;
 • Tworzeniu gier szkoleniowych;
 • but kupPracy trenera korzystającego z gier.

Celem tej książki jest zebranie i udostępnienie polskiemu czytelnikowi wiedzy o narzędziach szkoleniowych opartych o wykorzystanie gier, która do tej pory była na naszym rynku obecna raczej w formie rozproszonych opracowań w publikacjach pokonferencyjnych, często publikowanych w małych nakładach i skierowanych raczej do
środowiska badaczy, projektantów gier i osób pracujących z grami jako trenerzy. Książka ta przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem symulacji i gier w procesie szkolenia pracowników:

 • Pracowników działów HR, którzy mogą w niej znaleźć informacje o możliwościach, jakie dają gry szkoleniowe, ich mocnych i słabych stronach w kształtowaniu wiedzy i postaw pracowników, a także o najważniejszych uwarunkowaniach skutecznego zastosowania gier w szkoleniu;
 • Trenerów, dla których publikacja ta stanowić może źródło inspiracji do poszukiwania nowych, dostępnych w kraju i zagranicą narzędzi szkoleniowych, a także, w pewnym zakresie, stanowić punkt wyjścia do nauki tworzenia własnych narzędzi szkoleniowych opartych o gry czy symulacje;
 • Projektantów gier i symulacji, którzy mogą w niej znaleźć odwołania do źródeł i przykłady inspirujące do projektowania nowych gier i mechanizmów użytecznych w szkoleniach;
 • Managerów i kierowników projektów, którzy mogą sprawdzić, jakimi narzędziami i w jakich obszarach można by usprawnić funkcjonowanie ich zespołów;
 • Studentów i badaczy z różnych obszarów, dla których książka ta może być cennym wprowadzeniem w tematykę gier szkoleniowych.

Zapraszamy do lektury!