Kompendium urlopowicza

Przez cały rok dajesz z siebie wszystko: ciężko pracujesz, dbasz o własny rozwój, starasz się nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Wszystko to jest ważne i z całą pewnością zaprocentuje. Dziś jednak interesuje nas inna kwestia: czy pokonując kolejne stopnie swojej kariery zawodowej, potrafisz znaleźć czas także na wypoczynek? Mamy połowę lipca, sezon urlopowy w pełni, powiemy więc dziś parę słów o urlopach.

Choć niemal każdy zdaje sobie sprawę z ogromnej wagi wypoczynku dla własnej kondycji psychofizycznej, wielu z nas ignoruję tę potrzebę lub odsuwa jej realizację na drugi plan, w jakąś bliżej nieokreśloną przyszłość. Skutkuje to często poczuciem chronicznego przemęczenia,a co za tym idzie obniżeniem wydajności pracy i zaangażowania w powierzone zadania, przy jednoczesnym zwiększeniu podatności na stres. Jak głosi łacińska sentencja: Otia corpus alunt, animus quoque pascitur illis. // immodicus contra carpit utrumque labor (Odpoczynek  krzepi ciało, duch także nim się karmi. Natomiast nadmierna praca osłabia jedno i drugie.)

Wszyscy zgodzimy się, że lato to najlepszy czas, żeby zaczerpnąć oddechu, tym bardziej, że według statystyk lipiec jest miesiącem,w którym Polakom pracuje się najgorzej. Planując urlop, warto zastanowić się jaki rodzaj wypoczynku jest nam najbardziej potrzebny. Jeśli praca dostarcza nam na co dzień dużej dawki adrenaliny, najlepiej przeznaczyć kilka dni na wyciszenie i relaks. Osobom, które narzekają na zbyt stateczny i monotonny tryb pracy polecamy odmianę w postaci aktywnego wypoczynku z większą dawką wrażeń. Najważniejsze żeby dostosować typ wakacji do własnych potrzeb i zaplanować urlop mądrze, tak, aby po powrocie nie zafundować sobie depresji pourlopowej. Według ankiety przeprowadzonej przez portal Wirtualna Polska, aż 49 proc. z niemal 6,5 tysiąca uczestniczących w niej osób stwierdziło, że po powrocie z wypoczynku nie potrafiło odnaleźć się w pracy przez kilka dni.

Jak sprawić żeby wypoczynek był naprawdę efektywny, a powrót z urlopu nie stanowił jedynie przykrego obowiązku?

  • Przed wyjazdem załatw wszystkie pilne sprawy i przekaż część obowiązków współpracownikom – dzięki temu  po powrocie nie zaatakuje Cię sterta papierów na biurku, a ponowne wdrożenie się w rytm pracy przyjdzie dużo łatwiej.
  • W czasie odpoczynku wyłącz służbowy telefon i zapomnij o sprawdzaniu firmowej skrzynki mailowej – to czas tylko dla Ciebie,
    więc wykorzystaj go w pełni.
  • Kiedy nadejdzie czas powrotu do pracy, postaraj się odnaleźć w sobie motywację do wykonywania nowych zadań i dobrze spożytkuj odzyskaną w czasie wypoczynku energię.

Osobom, które planując urlop napotkały jakieś przeszkody przypominamy, że problematyka nabywania prawa i wykorzystywania urlopu regulowana jest przez tzw. prawo urlopowe, obejmujące przepisy:

-art. 152-174 Kodeksu pracy oraz
– rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr2, poz.14 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem urlopowym.

A na koniec pocieszenie dla tych, którzy urlop mają już za sobą lub w odległej perspektywie. Według opinii prof. Wojciecha Burszty, panuje stała tendencja do wydłużania czasu wolnego: „Kapitalizm, który zmierza w kierunku pracy usługowej, choćby ze względu na większą automatyzację
i komputeryzację, będzie w dłuższej perspektywie ciążył ku zwiększaniu ilości czasu wolnego.”  Głowa do góry, kolejny urlop już niedługo!