Jak uczyć, by nauczyć?

Każdy z nas chodził do szkoły, przynajmniej tej podstawowej, jednak niewiele osób zdaje sobie wówczas sprawę, że prowadzony przez nauczyciela wykład jest ułożony według ściśle określonych reguł, których na pewnym etapie swojej ścieżki musiał się nauczyć. Jest to tak zwana metodologia, czyli zestaw umiejętności pozwalających w sposób pełny, odpowiedzialny i zgodny ze sztuką kształcić przyszłe pokolenia. Podobnie rzecz się ma w przypadku prowadzenia wszelkiego typu szkoleń, których organizatorzy muszą przygotować swoistą metodologię, która pozwoli określić cele szkolenia i poprowadzić je w sposób, który umożliwi słuchaczom pełny odbiór prezentowanych treści. Metody szkoleń zmieniają się i podlegają modyfikacjom jak wszystko, co nas otacza. Wykorzystywana we właściwy sposób nowatorska metoda szkoleniowa umożliwia osobie prowadzącej zwiększenie ilości prezentowanych treści i poziom ich opanowania. A to dlatego, że nowatorska metoda szkoleniowa została przygotowana w sposób, który bierze pod uwagę rozwój szkolenia w miarę poznawania jego uczestników. Innymi słowy nowatorska metoda szkoleniowa niewiedzę uczestników szkolenia przekuwa w ich wiedzę, dzięki szybkiej analizie i poznaniu ich potrzeb, bo przecież nie ma sensu mówić o tym, o czym większość słuchaczy już wie, przecież nie zapłacili za to, żeby kolejny raz słuchać o tym samym. To właśnie sprawia, że ta metoda odnosi coraz większy sukces i jest  wykorzystywana na coraz większą skalę.

Dodaj komentarz