Człowiek może wszystko, a nawet wiecej

Z całą pewnością większość osób zatrudnionych w mniejszej lub większej firmie była przynajmniej raz wydelegowana na jakiś kurs. Dla przedsiębiorstw jest to forma promocji i doceniania pracowników oraz przede wszystkim strategia zmierzająca do tego, by zwiększyć w firmie potrzebne koszty. Na szkoleniach pracownik podnosi cenne z punktu widzenia umiejętności oraz jest niejako osobą reprezentującą firmę i jej pracowników. W ten sposób podnosi się morale poszczególnych, ważnych z punktu strategii i rozwoju firmy, pracowników. Aby jednak wiedza przekazywana na szkoleniach była dla uczestnika użyteczna musi zostać przekazana w sposób niebanalny a czasem nawet szokujący, by wywołać wrażenie. Dlatego między innymi firmy szkoleniowe wdrażają nie tylko nowe metody, ale także poszerzają wachlarz wykorzystywanych podczas szkoleń elementów. Coraz większa popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju gry szkoleniowe, które bardzo często konstruowane są z ukierunkowaniem na określonego słuchacza czy klienta. Z technicznego punktu widzenia gry szkoleniowe nie sa niczym więcej, jak formą zabawy, ale jest to zabawa z której wynikają konkretne korzyści. Stosując gry szkoleniowe firmy organizujące szkolenie próbują bowiem w niezwykle szybki sposób przekazać niezbędne dla danego pracownika umiejętności związane z podejmowaniem trafnych decyzji, nawet jeśli koło fortuny obraca się w przeciwną stronę.

Dodaj komentarz