Artykuły

Według magazynu STRATEGIE BIZNESU gry szkoleniowe są obecnie najlepszym narzędziem szkoleniowym na rynku edukacji kadry menedżerskiej i pracowników. Dzięki unikalnej formule i metodzie, szkolenia  w oparciu o gry są wyjątkowo skuteczne w rozwoju kompetencji, przekładają się na realne wyniki biznesowe oraz realizację celów i strategii firmy.

Poczytaj artykuły, które ukazały się w Strategiach Biznesu w tym roku:

Dekady zamian na rynku szkoleń – Michael Gebel,  Thomas Walter, BTI Germany