Service World™

Symulacje Biznesowe Service World

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu firmy usługowej!

Symulacja Service WorldTM przekazuje know-how z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem usługowym oraz uczy myślenia zorientowanego na proces.
Po co grać?
Celem gry jest poznanie mechanizmów i procesów zachodzących w firmie usługowej oraz ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Dzięki grze:

  • zdobywanie wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest przyjemnością – nauka poprzez doświadczenie,
  • metody zwiększania przychodów staną się proste i przejrzyste, przez co zmotywują uczestników do zastosowania ich w praktyce,
  • pojęcia ekonomiczne, takie jak bilans, punkt rentowności, P&L, amortyzacja, ROA, ROS, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu wyników firmy usługowej,
  • każdy uczestnik zrozumie, że jakość jego pracy ma przełożenie na wynik finansowy firmy,
  • przełamane zostaną bariery dzielące kadrę zarządzającą i pracowników szeregowych,
  • zostaną zdefiniowane konkretne metody, mające doprowadzić do zwiększenia efektywności pracy i polepszenia wyników przedsiębiorstwa.

Przebieg gry:
Jeszcze przed rozpoczęciem gry – przy podziale wartości pomiędzy poszczególne pozycje aktywów trwałych i obrotowych – uczestnicy poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa usługowego. W trakcie symulacji gracze przechodzą kolejne stadia procesu tworzenia wartości dodanej, wraz z kolejnymi etapami: przyjęciem zlecenia, jego realizacją i rozliczeniem. Poruszana jest przy tym problematyka zróżnicowanych wymagań wobec pracowników i niezbędnych kompetencji, w różnych fazach realizacji zlecenia. Podczas gry uczestnicy tworzą bilans, rachunek zysków i strat oraz ustalają wskaźniki rentowności dla przedsiębiorstw usługowych. Na podstawie tych wyliczeń zostaje przedstawione działanie stworzonych przez pracowników metod mających umożliwić przebieg procesów.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

  • Jak funkcjonuje firma usługowa?
  • Jak obliczyć wynik finansowy firmy?
  • Jak wpływać na wynik finansowy firmy?
  • Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?
  • Gdzie szukać źródeł finansowania przedsiębiorstwa?
  • W jaki sposób racjonalizować koszty działalności usługowej?

Grupa docelowa:

  • Menedżerowie średniego i niższego szczebla w firmach usługowych
  • Pracownicy firm usługowych
  • Przedsiębiorcy segmentu SOHO
  • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność
  • Uczniowie i studenci kierunków ekonomicznych, biznesowych

Czas trwania: 2 dni