Małgorzata Sawicka – PGNiG

Małgorzata Sawicka – PGNiG

Firma SHT usługę szkoleniową wykonała należycie. Całokształt przygotowanego i przeprowadzonego  szkolenia spełnił oczekiwania nasze i uczestników projektu. Wiedza została przekazana w sposób przystępny, a umiejętności nabyte podczas szkolenia z powodzeniem zostaną wykorzystane w codziennej pracy. Rekomendujemy firmę SHT organizacjom, którym zależy na rozwoju kompetencji i podnoszeniu umiejętności swoich pracowników.