Jak możesz wykorzystywać Planszowe Symulacje i Gry Strategiczne dla Biznesu?

Planszowe Symulacje i Gry Strategiczne dla Biznesu możesz wykorzystać:

 • jako samodzielny trening rozwijający określone kompetencje pracowników
 • jako element integracyjny – budowanie zespołów, współpraca, realizacja wspólnych celów
 • jako element metodologii assessment/development center
 • jako element szkoleń z obszaru zarządzania strategicznego firmą
 • jako element szkoleń z obszaru podejmowania strategicznych decyzji
 • jako element szkoleń z zarządzania sprzedażą
 • jako element szkoleń z obszaru zarządzania personelem
 • jako element szkoleń z obszaru sprzedaży i negocjacji
 • jako element ścieżki rozwoju przyszłej kadry menedżerskiej
 • jako element szkoleń związanych z kształtowaniem pożądanych postaw i wartości firmowych
 • jako formę rozwoju kompetencji twardych i miękkich


Dodaj komentarz