Myślenie strategiczne

Myślenie strategiczne

Dokąd doprowadzą mnie moje decyzje? Jakie będą finansowe skutki dla przedsiębiorstwa podjętej decyzji? Jaka jest alternatywa dla mojej decyzji? Czy i jaka zmiana jest konieczna? Kto, kiedy, jak powinien wziąć udział we wdrażaniu zmiany?