Małgorzata Więcko

Małgorzata Więcko

Firma SHT usługę szkoleniową wykonała należycie, zrealizowała szkolenia bardzo efektywnie oraz z dochowaniem należytej staranności. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę SHT jako partnera rzetelnego, odpowiedzialnego i kompetentnego w realizacji szkoleń.