Jacek Furga – Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Jacek Furga – Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Planszowe gry strategiczne doskonale nadają się do pracy w grupach, świetnie sprawdzają się przy wyjaśnianiu trudnych kontekstów makroekonomicznych. Z ich pomocą uczestnicy systematyzują i uściślają swoją wiedzę. Gry ułatwiają wyjaśnienie kompleksowych pojęć oraz stymulują postrzeganie przedsiębiorstwa jako całości.